Doornbosch BPI - Inspiratie voor verandering

‘Bent u voorbereid op de toekomst?’

Deze vraag aan zowel werkgevers als werknemers staat centraal in onze employability programma’s. Bedrijven streven naar continuïteit en structurele inzet van hun medewerkers. Tegelijkertijd streven medewerkers naar persoonlijke ontwikkeling die hun eigen duurzame inzetbaarheid vergroot. Bedrijven die investeren in employability brengen beide belangen samen.

Individuele ondersteuning

Nadruk op persoonlijke keuzes

In onze individuele employability programma’s, zoals een persoonlijk ontwikkelings plan (POP) of loopbaancoaching, ligt de nadruk vooral op persoonlijke keuzes. Iemand maakt voor zichzelf de balans op - waar sta ik? waar wil ik naar toe? De eigen motivatie en ambitie staat centraal, maar altijd in relatie tot de organisatie doelen en de haalbaarheid van verschillende opties. Belangrijk is echter dat de deelnemer mede de koers bepaalt en zelf aan het roer staat.

Employability van groepen

Wij werken vanuit uw organisatiedoelstellingen

In employability programma’s, opgezet vanuit organisatiedoelstellingen, ligt de nadruk vaak op retentie en duurzame inzetbaarheid. Maar ook doorstroming naar andere functies, binnen of buiten de organisatie, kan een doel zijn. In groepen werken de deelnemers aan opdrachten en oefeningen die ieders persoonlijke verwachtingen en mogelijke invulling daarvan duidelijk maken. Een heldere evaluatie van iedere deelnemer met zijn of haar manager leidt tot verankering van de uitkomst en ondersteuning in de gekozen richting.

Tijd voor verandering

Organisaties die een goed employability beleid voeren, faciliteren hun mensen in hun zoektocht naar de juiste richting voor hun persoonlijke ontwikkeling en toekomstige loopbaan. Zo houdt een werkgever de regie over iets wat steeds meer de eigen keuze van het individu is. Organisaties die dat niet doen, hebben hier geen enkele controle over met als mogelijk gevolg dat zij verrast kunnen worden door hoog verloop en grote tekorten aan mensen in de komende jaren of doordat mensen ‘vastroesten’ en niet meer binnen de veranderende organisatie passen.

Steeds meer organisaties schakelen Doornbosch BPI Group in bij opzetten van employability programma’s in deze tijden van verandering.

Onder uw aandacht

Informeel beïnvloeden door Doornbosch BPI

Training

Persoonlijk leiderschap en invloed

Wie in deze snel veranderende tijden invloed wil kunnen blijven uitoefenen op zijn omgeving en organisatie, zal verantwoording moeten nemen voor zijn eigen ontwikkeling en moeten investeren in persoonlijk leiderschap. >>


Loopbaan na Politiek Doornbosch BPI

Loopbaan na politiek

Loopbaan coaching voor politieke ambtsdragers

Doornbosch Loopbaan verzorgt al jaren outplacement, coaching en loopbaanbegeleiding voor politiek ambtsdragers zoals wethouders, burgemeesters en Tweede Kamer leden. >>

Disclaimer | Sitemap | (c) Doornbosch Loopbaanmanagement 2016