Doornbosch BPI - Inspiratie voor verandering

Het nut van (executive) coaching

Veel bedrijven hechten grote waarde aan het coachen en ontwikkelen van hun medewerkers en management. Door de constante verandering van de markt en de vraag van klanten en stakeholders moeten organisaties flexibel kunnen optreden. Dat vraagt veel van de competenties van het management en medewerkers. Coaching helpt door:

 • medewerkers te helpen hun vaardigheden te ontwikkelen en hun capaciteiten te ontplooien;
 • medewerkers helpen zich aan te passen aan nieuwe uitdagingen, andere rollen en veranderingen;
 • verloop en ziekteverzuim in de organisatie terug te dringen;
 • nieuw talent voor de organisatie aan te trekken en vast te houden;
 • zakelijke resultaten te verbeteren.

De vorm

Thema's, verwachtingen en planning

In een persoonlijk coaching traject bepalen de kandidaat en zijn of haar manager de agenda in het bijzijn en onder supervisie van de coach. In een start gesprek met de manager, coach en coachee worden een aantal thema's benoemd, waarop de coaching zich zal toespitsen. Ook de verwachtingen die de betrokkenen daarbij hebben, worden concreet benoemd en geëvalueerd tijdens en na afloop van het traject.

De thema's bij een persoonlijk coaching traject kunnen zijn:

 • Persoonlijk leiderschap
 • Persoonlijke effectiviteit en performance
 • Invloed aanwenden in team verband en zakelijke gesprekken
 • Delegeren
 • Professionele ontwikkeling in de functie
 • Het aantal gesprekken is vooraf te bepalen op basis van de behoeften

Bij executive coaching kunnen thema’s o.a. zijn:

 • Stakeholder management and alignment
 • Senior leadership competencies
 • Creating involvement and engagement
 • Strategic leadership

Een coaching traject bestaat meestal uit 5 tot 8 gesprekken verspreid over 6 tot 8 maanden plus een startgesprek en een evaluatie in een gemiddelde frequentie van eens per maand.

Onder uw aandacht

Informeel beïnvloeden door Doornbosch BPI

Training

Persoonlijk leiderschap en invloed

Wie in deze snel veranderende tijden invloed wil kunnen blijven uitoefenen op zijn omgeving en organisatie, zal verantwoording moeten nemen voor zijn eigen ontwikkeling en moeten investeren in persoonlijk leiderschap. >>


Loopbaan na Politiek Doornbosch BPI

Loopbaan na politiek

Loopbaan coaching voor politieke ambtsdragers

Doornbosch Loopbaan verzorgt al jaren outplacement, coaching en loopbaanbegeleiding voor politiek ambtsdragers zoals wethouders, burgemeesters en Tweede Kamer leden. >>

Disclaimer | Sitemap | (c) Doornbosch Loopbaanmanagement 2016