Doornbosch BPI - Inspiratie voor verandering

Project: FLOW

FLOW webFlow is het ‘Fonds voor Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties’. Om mobiliteit binnen de woningcorporaties te stimuleren en om de woningcorporatie medewerkers duurzaam inzetbaar te houden, heeft FLOW een employability portal laten ontwikkelen. Medewerkers van corporaties kunnen een voucher aanvragen voor een aantal testen en twee gesprekken om over hun inzetbaarheid in huidige en toekomstige functies na te denken.

Meerdere consultants van Doornbosch zijn door FLOW geaccrediteerd om corporatie medewerkers te begeleiden in deze loopbaangesprekken. Bent u werkzaam bij een woning corporatie, kijk dan op www.flowweb.nl.

Onder uw aandacht

Informeel beïnvloeden door Doornbosch BPI

Training

Persoonlijk leiderschap en invloed

Wie in deze snel veranderende tijden invloed wil kunnen blijven uitoefenen op zijn omgeving en organisatie, zal verantwoording moeten nemen voor zijn eigen ontwikkeling en moeten investeren in persoonlijk leiderschap. >>


Loopbaan na Politiek Doornbosch BPI

Loopbaan na politiek

Loopbaan coaching voor politieke ambtsdragers

Doornbosch Loopbaan verzorgt al jaren outplacement, coaching en loopbaanbegeleiding voor politiek ambtsdragers zoals wethouders, burgemeesters en Tweede Kamer leden. >>

Disclaimer | Sitemap | (c) Doornbosch Loopbaanmanagement 2016