Doornbosch BPI - Inspiratie voor verandering

Samen sta je sterk en alleen is maar alleen

Die wijsheden hebben wel een kern van waarheid. Wij geloven in constructieve samenwerkingen met mensen en partijen die als ondernemer en als professional een vergelijkbare kijk op hun vakgebied hebben als wij zelf. Soms kan het betekenen dat wij alleen naar elkaar verwijzen voor vragen die wij zelf niet kunnen of willen beantwoorden, omdat het niet tot onze kern competentie behoort. Soms kan het zo zijn dat we een programma ontwikkelen dat wij gezamenlijk aanbieden. En zo zijn er meerdere vormen van samenwerking waar wij ons goed bij voelen.

Met de volgende personen en partijen hebben wij een strategische en langlopende samenwerking

Workdays

Workdays is een recruitment organisatie die vooral werkt vanuit competenties en wensen van de opdrachtgever en kandidaat en veelal minder belang hecht aan het klassieke cv.
Bij diverse loopbaantrajecten van Doornbosch is Workdays het bureau dat zich inzet om concreet de passende baan voor een kandidaat te vinden.
www.workdays.nl >>

Doornbosch BPI Group werkt samen met B&A Career ManagementRendert Algra en B&A Career Management

Met B&A hebben wij al meerdere jaren een samenwerking die geleid heeft tot het initiatief Loopbaan Na Politiek. Samen met Rendert Algra hebben wij een loopbaan programma en outplacement traject opgezet voor oud politici.
Loopbaan na Politiek >>
Profiel Rendert Algra >>
www.benagroep.nl >>

Hat Trick

Francine ten Hoedt is al jaren onze favoriete mediator en conflictbemiddelaar. Zij lost op en maakt bespreekbaar wat anderen niet lukt.
www.trickline.nl >>

Doornbosch werkt samen met Greve & 't HartGreve & ’t Hart

Met Greve & ’t Hart hebben wij samen het programma Leiderschap & Invloed ontwikkeld dat wij ook gezamenlijk uitvoeren.
Programma Leiderschap & Invloed >>
www.greve-hart.nl >>

Onder uw aandacht

Informeel beïnvloeden door Doornbosch BPI

Training

Persoonlijk leiderschap en invloed

Wie in deze snel veranderende tijden invloed wil kunnen blijven uitoefenen op zijn omgeving en organisatie, zal verantwoording moeten nemen voor zijn eigen ontwikkeling en moeten investeren in persoonlijk leiderschap. >>


Loopbaan na Politiek Doornbosch BPI

Loopbaan na politiek

Loopbaan coaching voor politieke ambtsdragers

Doornbosch Loopbaan verzorgt al jaren outplacement, coaching en loopbaanbegeleiding voor politiek ambtsdragers zoals wethouders, burgemeesters en Tweede Kamer leden. >>

Disclaimer | Sitemap | (c) Doornbosch Loopbaanmanagement 2016